Ángel Crespo: «Un ideal de traducción poética» 21 lliçons inaugurals de Traducció i Interpretació a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2004), 41-51. …